månadsarkiv: september 2013

Teknik för framtidens klimat

Denna vecka samlas klimatexperter i Stockholm för att komma överens om och presentera för världens beslutsfattare hur det står till med klimatet på vår planet. Det verkar som om många experter tror att tvågraders-målet inte längre går att hålla.

Den svenska forskaren Christian Azar från Chalmers var medförfattare i klimatforskningspanelen för några år sedan. Jag intervjuade honom förra året om vad han tror att den tekniska utvecklingen och svenska ingenjörer kan göra för att bromsa uppvärmningen.

Han sa bland annat” Ny teknik kommer att vara helt avgörande om vi ska lösa den här frågan, därför spelar ingenjörer och industrin en avgörande roll. Men ny teknik poppar inte fram av sig självt, speciellt inte när den nya tekniken ska konkurrera med så billig teknik som kolkraft för att producera el. För att det ska ta fart, för att de nya lösningarna ska komma fram, krävs styrmedel i samhället. Ingenjörer kan utöver att utveckla de nya teknikerna också argumentera för en hårdare klimatpolitik, utveckla energieffektivare produkter och i avvägningar, när det står och väger mellan olika alternativ på de företag där man arbetar, pusha för de klimatvänliga alternativen”.

Läs artikeln ” Teknik påverkar framtidens klimat” här.