Här finns jobben inom teknik och naturvetenskap

Det är en stabilt mycket hög efterfrågan på VVS-ingenjörer och byggnadsingenjörer, men även maskiningenjörer är heta på arbetsmarknaden. Efterfrågan på lantmätare och biomedicinska analytiker ökar. Samtidigt sjunker behovet av arkitekter och kemiingenjörer under det närmaste året. Ingenjörsamfundet har prognosen för tolv yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap. Läs hela artikeln (pdf): Här finns jobben inom teknik och naturvetenskap