Ljus framtid för ingenjörer och tekniker

Det är 2010 och konjunkturen har vänt. Allt fler får jobb. Efterfrågan på ingenjörer och tekniker ökar och på lång sikt kommer det att råda stor brist på arbetskraft inom teknik och tillverkning. Fler och fler yrkesverksamma väljer att vidareutbilda sig. Läs prognosen (i pdf): Ljus framtid för ingenjörer och tekniker