De homosexuella och kyrkan

Holsten FagerbergBoken ”De homosexuella och kyrkan” kom 1974 och drog igång en diskussion om kyrkans hållning till homosexualitet. Nya fakta på bordet mynnade ut i att alla par oavsett sexuell läggning sedan 2009 får vigas i kyrkan. Intervjun med pionjären Holsten Fagerberg startar en serie om mångfalden i Svenska kyrkan under vinjetten Gör inte skillnad på människor.

Läs hela artikeln (i pdf): Banade väg för en ny syn på homosexualitet inom kyrkan

Foto: Magnus Aronson