In i en digital framtid

Vi är mitt i en veritabel digital revolution. Datorn har utvecklats från matematikmaskin till kommunikationsredskap. I digitaliseringens kölvatten har olika framtidsvisioner brottats mot varandra. Idéhistorikern Bernt Skovdahl har forskat i ämnet och skrivit boken ”Den digitala framtiden”. Läs artikeln (pdf): In i en digital framtid