Framtidstro på Tekniska mässan

Grön produktion, effektivisering och integrering var teman när Tekniska mässan öppnade den 19 oktober. Stora tunga maskiner hade baxats in i montrarna när 300 utställare mötte över 22 000 besökare. Verkstadsindustrin dominerade och om man ska döma av aktiviteten på mässan är framtidstron tillbaka. Läs artikeln (pdf): Framtidstro på Tekniska mässan