KONTAKT

Axla Information AB
Stora Nygatan 45, 111 28 Stockholm
0706-215511, helena.thorenATaxlainformation.se, helena.thoren (Skype)
På Linked In, Twitter och Facebook hittar du också mig.
Jag finns i kommunikationsnätverket Shine On You (shineonyou.se) och är medlem i föreningen Media.

Kontakta mig!

* anger obligatoriska fält