Praktiken var nyckeln till jobb

Praktikperioder under det fjärde yrkesförberedande året på Teknikprogrammet är det bästa enligt många elever. Trots det har flera försöksskolor svårt att få fram bra praktikplatser. Rinmangymnasiet i Eskilstuna och Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång är två skolor som lyckats få fram platser till alla elever. Läs hela artikeln (pdf): Praktiken en nyckel till jobb