Arbetsmarknad: Mycket stort behov av bygg och VVS

Inom de närmaste fyra-fem åren kommer många bygg- och VVS-ingenjörer att gå i pension i Sveriges kommuner. Risken att mista kunskap och kompetens från äldre ingenjörer är stor. Bästa lösningen vore att nyanställda gick vid sidan av en äldre kollega en period. Läs hela artikeln (pdf): Mycket stort behov av bygg och VVS