Inspirera gymnasister

Ingenjören Sten Haage och entreprenören Anette Nordvall föreläste på Södra Latins gymnasium i Stockholm. Båda två är engagerade av Transfer, en ideell organisation som bygger broar mellan skola och yrkeslivet. Ingenjörsamfundets medlemmar är välkomna som föreläsare. Läs artikeln (pdf): Inspirerade till kreativare arbetsplatser