Ingenjörer, det är dags att kliva fram

Ingenjörer kan rädda vår planet och svenska ingenjörer är framgångsrika i att lösa problem. Ta nu steget och hitta lösningar för vår tids överskuggande problem. Arbetsuppgifter finns, den stora utmaningen ligger i att attrahera ungdomar till ingenjörsutbildningarna. Läs artikeln (pdf): Ingenjörer, kliv fram