Ledarens expertis viktig

Ny svensk forskning om ledarskap i arbetsgrupper visar att ledarens expertkunskap stimulerar medarbetarnas kreativitet mest. Men var femte person kunde inte ange en enda händelse då ledaren varit kreativitetsstimulerande. Det finns potential att höja kreativiteten på arbetsplatserna. Läs artikeln (pdf): Ledarens expertis och stöd viktigast