Klimatanpassa staden

SkogholmsangarFotoVASYD

Många kommuner arbetar aktivt med att klimatanpassa städer. I framtiden kommer vädret att ställa till problem städerna inte planerades för. I Malmö samarbetar flera förvaltningar för att testa strategier för att klara ett varmare och blötare klimat.

Läs hela artikeln (pdf): Klimatanpassa staden, 20140206

Foto: VA SYD