Arbetsmarknaden är bäst inom bygg och anläggning

Ingenjörer och tekniker inom bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande vinnarna på arbetsmarknaden. Nu ökar efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker, även om de regionala skillnaderna är stora. Läs kartläggningen av tolv yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap våren 2011. Läs hela artikeln (pdf): Bäst arbetsmarknad inom bygg och anläggning