Rubba balansen

Träna dig i entreprenörskap och pröva otrampade stigar. Medlemmar i Ingenjörsamfundet kan under hösten gå ett webbaserat program för att utveckla sitt entreprenörskap. Läs artikeln (pdf): Rubba balansen