Klimatsmart betong och brandsäkra trähus, nr 2 2016