Bortom finns ingenting och allt

Mikael Svensson 1 lågupp April 2013 Mikael Svensson 2 lågupp April 2013

Mikael Svensson, 38 år, webbdesigner

Ägnar du någon stund åt egen bön, meditation eller kontemplation eller något sådant?
–  Ja, jag mediterar. Jag känner då att det finns en övergripande medvetenhet. Jag kommunicerar inte med Gud, men ändå gör jag det för det jag upplever är andliga känslor. I meditationen är jag i det, jag kan vara ett med allt.

Läs hela intervjun (pdf): Bortom finns ingenting och allt