Kategoriarkiv: Ingenjör

Min bevakning av ingenjörer, särskilt gymnasieingenjörer.

Hur blir vädret?

Regn på ruta

Varje dag i förra veckan visades bilder från de översvämmade byarna i England. Familjer som tvingas lämna sina hem, militärer som hjälper nödställda.

Naturkatastrofer har inträffat många gånger med många drabbade människor. Det kändes overkligt att se bilderna från när tyfonen Haiyan ödelade delar av Filippinerna.

Klimatförändringarna ger extremare väder. Även i Sverige. I Malmö var det nära att den nya Citytunneln dränktes när stormen Sven drog in över Sverige i december förra året.

I en intervju berättar tjänstemän på Malmö stad och VA SYD hur de tänker kring klimatanpassningar. Läs artikeln (pdf): Klimatanpassa staden, 20140206

Teknik för framtidens klimat

Denna vecka samlas klimatexperter i Stockholm för att komma överens om och presentera för världens beslutsfattare hur det står till med klimatet på vår planet. Det verkar som om många experter tror att tvågraders-målet inte längre går att hålla.

Den svenska forskaren Christian Azar från Chalmers var medförfattare i klimatforskningspanelen för några år sedan. Jag intervjuade honom förra året om vad han tror att den tekniska utvecklingen och svenska ingenjörer kan göra för att bromsa uppvärmningen.

Han sa bland annat” Ny teknik kommer att vara helt avgörande om vi ska lösa den här frågan, därför spelar ingenjörer och industrin en avgörande roll. Men ny teknik poppar inte fram av sig självt, speciellt inte när den nya tekniken ska konkurrera med så billig teknik som kolkraft för att producera el. För att det ska ta fart, för att de nya lösningarna ska komma fram, krävs styrmedel i samhället. Ingenjörer kan utöver att utveckla de nya teknikerna också argumentera för en hårdare klimatpolitik, utveckla energieffektivare produkter och i avvägningar, när det står och väger mellan olika alternativ på de företag där man arbetar, pusha för de klimatvänliga alternativen”.

Läs artikeln ” Teknik påverkar framtidens klimat” här.

Går det upp eller ner på arbetsmarknaden 2013?

Arbetsmarknad 380x237

Två gånger per år analyserar jag hur den svenska arbetsmarknaden utvecklas för tolv yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap. Det har jag gjort i fem år nu och jag kan se mönster. Vissa yrken som arkitekter till exempel har en konjunkturkänslig arbetsmarknad. Medan efterfrågan på yrken som miljö- och hälsoskyddsinspektörer verkar vara helt oberoende av konjunktursvängningar.

En annan iakttagelse är att arbetsmarknaden verkligen är lokal. Det kan råda stor brist på biomedicinska analytiker i norra Sverige samtidigt som arbetsmarknaden är i balans i östra Götaland.

Behovet av vissa tekniska yrken verkar aldrig mättas. VVS-ingenjörer och byggnadsingenjörer har och har haft en strålande arbetsmarknad de senaste fem åren. De kan i princip välja och vraka mellan jobben.

Vill du veta mer om den svenska arbetsmarknaden inom teknik och naturvetenskap? Kontakta Helena Thorén, 0706-215511 helena.thoren@axlainformation.se