Bönen en självklarhet för Caroline

Caroline Krook 1 lågupp 20130327

Människor har bett sedan urminnes tider. Det finns nedtecknade böner som är mer än 5 000 år gamla. En del är tidlösa, andra speglar sin tid. Caroline Krook är en samtida böneförfattare som utvecklat bönens vokabulär och gjort den tillgänglig för fler.Läs artikeln (pdf): Publicerad 20130403 Intervju med Caroline Krook