Marknadsför gymnasieingenjörer

Rektorerna på de nio skolor i Sverige som examinerade gymnasieingenjörer i juni hissar elevernas jobbchanser och det arbetsplatsförlagda lärandet. De är däremot kritiska till marknadsföringen av utbildningen, särskilt mot företag. Läs hela artikeln (pdf): Marknadsför gymnasieingenjörerna