Utbilda fler ingenjörer

Sverige behöver utbilda 9 000 fler gymnasie- och högskoleingenjörer per år under den närmaste framtiden för att kunna undvika en ingenjörsbrist på uppemot 30 000 år 2030. Det rapporterar Statistiska Centralbyrån. Problemet är att få studenter vid högskoleingenjörsprogram tar ut examen. Och klarar Skolverket att återinföra gymnasieingenjörsutbildningen på bred front? Läs hela artikeln (pdf): Utbilda 9 000 fler ingenjörer per år