Hoppa över innovationshindren

Det är inte i innovationsklimatet hindren sitter i Sverige. De finns istället i strukturer, styrmodeller och lagstiftning. Ledningsgrupper och ägare kan forcera hindren bland annat genom att sätta mål och strategier för innovationer. En nyckelfaktor är att börja mäta dem. Läs hela artikeln (pdf): Att komma över innovationshindren