Teknik påverkar framtidens klimat

Bland Sveriges miljömäktigaste 2012 hittar vi flera ingenjörer. En av dem är Christian Azar, forskare från Chalmers som i år ska undersöka vilken betydelse bioenergi med koldioxidinfångning kan få för klimatet. Han menar att ny teknik, ingenjörer och industrin kommer att vara avgörande för om vi löser klimatfrågan. Läs hela artikeln (pdf): Ny teknik kan avgöra framtidens klimat