Lyft blicken och ta in mer än teknik

Han är ingenjör, klubbordförande, personalrepresentant, doktorand… och nu också debattombud på Teknikdebatt.se. Läs om Christer Colliander, medlem i Ingenjörsamfundet, med tankar om arbetslivets debattämnen med plats för människan, helheter och ingenjörer som humanister. Artikeln i pdf: Lyft blicken