Vi måste göra det, antibiotikaresistens

Människor tar antibiotika för ofta och ibland helt i onödan. I delar av världen säljs det utan läkarordination. Läget blir alarmerande när bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Stärk människors immunförsvar så sjunker antibiotikaanvändningen. Läs artikeln (pdf): Vi måste göra det, antibiotikaresistens