Vem styr, du eller tekniken?

Ska vi acceptera att teknikutvecklingen driver människor och samhälle eller kan vi styra utvecklingen så att det istället är vår strävan efter livskvalitet som driver tekniken? Forskaren Gunilla Bradley har i mer än fyrtio år studerat samspelet mellan människa, IT och samhälle utifrån sin bakgrund som psykolog. Läs hela artikeln (pdf): Vem styr tekniken eller du