Inbromsning på arbetsmarknaden under 2013

Under hösten slog lågkonjunkturen igenom på arbetsmarknaden för flera av de yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap som Ingenjörsamfundet följer. Ett exempel är VVS-ingenjörer där efterfrågan sjönk, detsamma gäller sex andra yrkesgrupper. Biomedicinska analytiker stärker för tredje året i rad sin position på arbetsmarknaden. Ingenjörsamfundet har prognosen för 2013. Läs hela artikeln (i pdf): Inbromsning på arbetsmarknaden 2013