Sätter säkerheten främst

I Sverige finns en myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under dess tak ryms hantering av vardaglig driftsäkerhet i offentliga IT-system tillsammans med beredskap för kriser som kärnkraftsolyckor och naturkatastrofer. Svante Nygren är analytiker på enheten för samhällets informationssäkerhet på MSB. Läs intervjun (pdf): Sätter säkerhet främst