Är återväxten av ingenjörer säkrad?

En rundringning till de tio utvalda gymnasieskolor som startar ett fjärde år på teknikprogrammet denna höst visar att 167 gymnasieingenjörer kan ta ut sin examen i vår. Är det tillräckligt för att möta behoven av gymnasieingenjörer i svensk industri? Läs artikeln (pdf): Är återväxten säkrad