Stort hål i stordatorkompetensen

Banker och finansbolag har snart inga medarbetare kvar som kan stordatorerna. System som kommer att användas i många år framöver saknar kompetent IT-personal när de som kan pensioneras. Yngre kollegor behöver utbildas omgående. Läs intervjun (pdf): Stort hål i stordatorkompetens