Upphandla nya och innovativa lösningar

Upphandlingsutredningen ledd av Anders Wijkman har föreslagit att offentliga verksamheter ska upphandla innovationer som kan påverka produktions- och konsumtionsmönster så att de blir mer hållbara. Den offentliga sektorn ska bli en föregångare istället för en bromskloss. Läs hela artikeln (pdf): Upphandla nya och innovativa lösningar