Med sikte på 2030

Nyligen kom en rapport från Statistiska Centralbyrån om arbetsmarknadsläget på längre sikt. De varnar för att år 2030 kan det saknas upp emot 50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer. Det beror främst på stora pensionsavgångar och på att återväxten av ingenjörer minskat dramatiskt sedan början av 1990-talet. Läs hela artikeln (pdf): Med sikte på 2030