Vad händer i Kina?

Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att utveckla innovationer. Han intervjuade flera hundra människor från mer än tjugo länder. Vad kan han berätta om vad som händer i världen? Läs artikeln (pdf): Vad händer i Kina