Vässa konkurrenskraften under lågkonjunkturen

Ryggmärgsreflexen bland svenska företag i lågkonjunkturer är att jaga kostnader, däribland personalkostnader. Frågan är om det är bra eller om andra reflexer vore bättre. Skulle man kunna behålla personal och använda deras kreativitet för att vässa produkt- och tjänsteutbudet? Läs artikeln (pdf): Vässa konkurrenskraften under lågkonjunkturen