Ingenjörsidéer i runda arkivet

Bara var tredje ingenjör tycker att deras idéer tas tillvara i organisationen, idéer som skulle kunna vara användbara i produktutvecklingen. Ingenjörer vill bidra till företagets utveckling, men få medarbetare upplever att de blir ekonomiskt belönade för det. Läs hela artikeln (pdf): Ingenjörsidéer i runda arkivet