Utveckla tidningskoncept

AMOSJärfällaFeb2015Amos Järfälla

Kund: Svenska kyrkan, Järfälla församling
Tabloid, 16 sidor, 6 nummer per år
Information till alla hushåll i Järfälla kommun
Utveckla etablerad och omtyckt tidning

 

 

 

 

DSC_0459Doptidningen

Kund: Svenska kyrkan, Stockholms stift
170 x 240, 28 sidor
Tidning om dopet
Distribuerades till församlingar
Montermaterial Underbara barn-mässan