Följ innovationspolitiken

Senare i höst kommer Sverige att få en nationell innovationsstrategi som ska lägga fast inriktningen fram till år 2020. Ta chansen att följa arbetet med strategin och att påverka politiken. På Innovations- bloggen bloggar anställda på Näringsdepartementet i tjänsten och de vill ha snabb informell dialog om innovationer. Läs hela artikeln (pdf): Följ innovationspolitiken