Stor kartläggning av arbetsmarknaden

Allra bäst arbetsmarknad i Sverige bland de yrkesgrupper Ingenjörsamfundet följer har VVS-ingenjörer och byggnadsingenjörer i region Stockholm/Gotland tätt följda av maskiningenjörer i Uppsala/Västmanland. Här får du prognosen för tolv yrkesgrupper inom teknik och naturvetenskap för det närmaste året men även på längre sikt. Prognosen är gjord av Arbetsförmedlingen och bygger på lokala arbetsförmedlingars bedömningar över hela Sverige. Läs hela kartläggningen (pdf): Stor kartläggning av arbetsmarknaden