Bioingenjörer bygger nya livsformer

I skärningspunkten mellan ingenjörskonst och naturvetenskap växer ett nytt teknikområde fram, syntetisk biologi. Det är fullt möjligt att plocka isär naturen i byggstenar, dna-sekvenser, och sätta ihop skapelser som aldrig funnits på jorden och aldrig skulle ha utvecklats om evolutionen gått sin gilla gång. Läs hela artikeln (pdf): Bioingenjörer bygger nya livsformer